სამგზავრო სერვის ცენტრების ადგილმდებარეობა ბანკომატის ლოკალიზატორი

მსოფლიოს 2,200-ზე მეტ წერტილში* American Express სამგზავრო კონსულტანტები დაგეხმარებიან ყველაფერში, დაწყებული სავიზო ინფორმაციის მოწოდებით და დამთავრებული დაკარგული ან მოპარული American Express® ბარათის სწრაფად შეცვლით.
 

იპოვეთ სამგზავრო სერვის-ცენტრი.
 

* მოიცავს American Express-ის მგზავრობისა და უცხოური ვალუტის გადაცვლის სერვისის ობიექტებს; ყველა ობიექტზე არ არის ხელმისაწვდომი ყველა სახის მომსახურება და დამოკიდებულია ადგილობრივ კანონმდებლობასა და ნაღდი ფულის არსებობაზე.

სახლში თუ საზღვარგარეთ ყოფნისას, თქვენ შეგიძლიათ მიენდოთ American Express–ს 24 საათის განმავლობაში ადგილობრივი ვალუტის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით.

იხილეთ მონაწილე ბანკომატების ადგილმდებარეობა